Ventmontāža SIA Ventilācijas sistēmas, montāža un serviss

Svaigs gaiss ir mūsu prioritāte Kopā atradīsim Jums vēlamos risinājumus.

Mūsdienās gaisa piesārņotības problēma kļūst aizvien aktuālāka problēma, regulāra svaiga, tīra gaisa apmaiņa, ventilācija, telpā ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, ja vēlamies dzīvot un strādāt veselīgi un kvalitatīvi. Ja telpās netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tajās veidojas paaugstināts mitruma līmenis un kondensāts. Tas kaitē gan cilvēka, gan ēkas veselībai, jo rodas nevēlamās pelējuma sēnītes un putekļu ērcītes, bet ēkas konstrukcijai var rasties bojājumi. Pasaulē šo problēmu sauc par slimās ēkas sindromu. Pētījumu rezultāti par iekštelpu gaisa kvalitātes ietekmi uz cilvēku veselību liecina, ka vairāku slimību cēlonis ir slikta iekštelpu gaisa kvalitāte.

Par mums ***

SIA Ventmontāža dibināta kā SIA Lafivents meitas uzņēmums, kas specializējusies kā ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu montāžas firma. Lai gan SIA Ventmontāža dibināta 2001.gada jūnijā, speciālistu kolektīvs ir ar vairāk kā divdesmit gadu pieredzi montāžas darbu veikšanā un vadīšanā. Kā vienu no pirmajiem nozīmīgākajiem objektiem var pieminēt Latvijas Bankas Naudas glabātuvi, kur sadarbībā ar vācu firmu LKK/AAB veicām ventilācijas sistēmu montāžas darbus. Šis objekts mums ir devis nenovērtējamu ievirzi tālākajā darbībā, jo savā turpmākajā darbībā esam realizējuši principus, kas atbilst augstiem kvalitātes standartiem un klientu prasībām. Par vienu no galvenajiem uzdevumiem savā darbībā, uzskatām sistēmu montāžas kvalitāti, kvalitatīvu,energoefektīvu risinājumu izstrādi. Vienlaikus ar lieliem objektiem esam veikuši arī neliela mēroga darbus, izbūvējot ventilācijas sistēmas birojos, dzīvojamās ēkās, ražošanas telpās. Vienmēr esam atvērti uz diskusiju ar klientu par risinājumu izvēli,un to izvērtēšanu.Mūsu pieredze ļaus vienmēr jums dziļāk izprast šo risinājumu ieguvumus un arī kļūdas. Kā otru novirzienu mūsu darbībā var minēt ventilācijas sistēmu gaisa vadu un fasondaļu, individuālu izstrādājumu ražošana.